کمپین

خدمات مالی و اعتباری معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، در راستای توسعه بازار ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی ساخت ایران، اقدام به ارائه تسهیلات لیزینگ و استصناع خرید ماشین‌آلات صنعتی، سرمایه در گردش و خرید دین مبتنی بر قرارداد برای طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی، و تخفیف در ودیعه صدور ضمانت‌نامه‌های کارفرمایی برای قراردادهای طراحی و ساخت ماشین‌آلات صنعتی می‌نماید. شرایط این تسهیلات در سال ۱۴۰۳ به شرح ذیل می‌باشد: 

لیزینگ و استصناع خرید ماشین‌آلات صنعتی

نرخ: ۲۳٪ سالانه

دوره پرداخت: حداکثر ۴ ماه

دوره بازپرداخت: حداکثر ۲۴ ماه

سقف مبلغ تسهیلات: ۵۰ میلیارد ریال

سرمایه در گردش مبتنی بر قرارداد

سرمایه در گردش مبتنی بر قرارداد

متاسفانه، خطای ناشناخته ای در سیستم رخ داده است!
لطفا پس از بررسی شرایط و اطلاعات، دوباره تلاش کنید.
تلاش دوباره